NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU XỈU CHỦ MIỀN NAM

Ngày Soi cầu xỉu chủ miền nam Kếtquả
Hôm nay
...
04-08-2020 Bạc Liêu 414-250,Bến Tre 700-663,Vũng Tàu 584-222 Ăn Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-08-2020 Cà Mau 467-569,Hồ Chí Minh 641-897,Đồng Tháp 461-547 Ăn Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-08-2020 Kiên Giang 027-764,Đà Lạt 656-868,Tiền Giang 165-600 Ăn Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-08-2020 Hồ Chí Minh 157-678,Bình Phước 091-948,Hậu Giang 922-433,Long An 009-301 Ăn Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-07-2020 Bình Dương 662-608,Trà Vinh 717-331,Vĩnh Long 651-349 Ăn Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-07-2020 An Giang 576-831,Tây Ninh 357-267,Binh Thuận 713-085 Ăn An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-07-2020 Đồng Nai 421-076,Sóc Trăng 199-042,Cần Thơ 374-612 Ăn Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-07-2020 Bạc Liêu 409-296,Bến Tre 301-680,Vũng Tàu 659-601 Ăn Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-07-2020 Cà Mau 841-790,Hồ Chí Minh 661-770,Đồng Tháp 036-822 Ăn Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-07-2020 Kiên Giang 426-591,Đà Lạt 383-604,Tiền Giang 666-661 Ăn Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-07-2020 Hồ Chí Minh 276-528,Bình Phước 107-088,Hậu Giang 136-488,Long An 844-748 Ăn Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-07-2020 Bình Dương 039-312,Trà Vinh 977-713,Vĩnh Long 609-291 Ăn Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-07-2020 An Giang 305-165,Tây Ninh 235-179,Binh Thuận 788-948 Ăn An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-07-2020 Đồng Nai 133-324,Sóc Trăng 935-723,Cần Thơ 780-827 Ăn Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-07-2020 Bạc Liêu 677-776,Bến Tre 648-866,Vũng Tàu 517-283 Ăn Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-07-2020 Cà Mau 264-377,Hồ Chí Minh 179-773,Đồng Tháp 846-473 Ăn Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-07-2020 Kiên Giang 642-814,Đà Lạt 394-709,Tiền Giang 360-002 Ăn Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-07-2020 Hồ Chí Minh 350-329,Bình Phước 928-510,Hậu Giang 475-546,Long An 291-330 Ăn Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-07-2020 Bình Dương 173-876,Trà Vinh 531-563,Vĩnh Long 806-058 Ăn Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-07-2020 An Giang 914-902,Tây Ninh 555-780,Binh Thuận 689-757 Ăn An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-07-2020 Đồng Nai 869-235,Sóc Trăng 261-132,Cần Thơ 952-972 Ăn Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-07-2020 Bạc Liêu 279-053,Bến Tre 822-490,Vũng Tàu 800-029 Ăn Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-07-2020 Cà Mau 837-413,Hồ Chí Minh 644-145,Đồng Tháp 276-745 Ăn Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-07-2020 Kiên Giang 221-763,Đà Lạt 129-288,Tiền Giang 209-457 Ăn Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-07-2020 Hồ Chí Minh 375-292,Bình Phước 423-319,Hậu Giang 174-874,Long An 425-424 Ăn Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-07-2020 Bình Dương 184-703,Trà Vinh 551-620,Vĩnh Long 406-565 Ăn Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-07-2020 An Giang 106-145,Tây Ninh 735-784,Binh Thuận 879-727 Ăn An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-07-2020 Đồng Nai 125-955,Sóc Trăng 574-276,Cần Thơ 884-224 Ăn Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-07-2020 Bạc Liêu 160-556,Bến Tre 624-782,Vũng Tàu 205-636 Ăn Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-07-2020 Cà Mau 388-059,Hồ Chí Minh 311-104,Đồng Tháp 739-853 Ăn Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-07-2020 Kiên Giang 290-674,Đà Lạt 610-796,Tiền Giang 770-209 Ăn Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-07-2020 Hồ Chí Minh 802-267,Bình Phước 304-847,Hậu Giang 602-747,Long An 578-736 Ăn Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-07-2020 Bình Dương 036-119,Trà Vinh 757-746,Vĩnh Long 742-215 Ăn Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-07-2020 An Giang 011-969,Tây Ninh 914-000,Binh Thuận 921-838 Ăn An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-07-2020 Đồng Nai 440-852,Sóc Trăng 304-233,Cần Thơ 481-873 Ăn Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-06-2020 Bạc Liêu 483-469,Bến Tre 540-304,Vũng Tàu 253-988 Ăn Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-06-2020 Cà Mau 501-388,Hồ Chí Minh 943-635,Đồng Tháp 590-943 Ăn Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-06-2020 Kiên Giang 923-007,Đà Lạt 932-285,Tiền Giang 574-226 Ăn Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-06-2020 Hồ Chí Minh 053-065,Bình Phước 226-225,Hậu Giang 386-605,Long An 754-528 Ăn Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-06-2020 Bình Dương 792-441,Trà Vinh 647-723,Vĩnh Long 857-702 Ăn Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-06-2020 An Giang 277-617,Tây Ninh 679-083,Binh Thuận 594-945 Ăn An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-06-2020 Đồng Nai 596-491,Sóc Trăng 029-300,Cần Thơ 445-535 Ăn Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-06-2020 Bạc Liêu 277-379,Bến Tre 795-888,Vũng Tàu 034-098 Ăn Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-06-2020 Cà Mau 200-598,Hồ Chí Minh 625-497,Đồng Tháp 167-276 Ăn Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-06-2020 Kiên Giang 302-787,Đà Lạt 663-816,Tiền Giang 212-754 Ăn Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-06-2020 Hồ Chí Minh 337-167,Bình Phước 629-594,Hậu Giang 774-304,Long An 848-158 Ăn Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-06-2020 Bình Dương 725-584,Trà Vinh 243-179,Vĩnh Long 225-188 Ăn Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-06-2020 An Giang 723-260,Tây Ninh 245-440,Binh Thuận 875-465 Ăn An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-06-2020 Đồng Nai 731-004,Sóc Trăng 294-091,Cần Thơ 149-397 Ăn Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-06-2020 Bạc Liêu 991-209,Bến Tre 369-752,Vũng Tàu 556-428 Ăn Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-06-2020 Cà Mau 892-634,Hồ Chí Minh 774-826,Đồng Tháp 384-362 Ăn Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-06-2020 Kiên Giang 026-985,Đà Lạt 954-977,Tiền Giang 677-277 Ăn Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-06-2020 Hồ Chí Minh 707-735,Bình Phước 989-637,Hậu Giang 047-952,Long An 606-909 Ăn Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-06-2020 Bình Dương 458-236,Trà Vinh 405-517,Vĩnh Long 856-971 Ăn Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-06-2020 An Giang 550-488,Tây Ninh 088-123,Binh Thuận 804-905 Ăn An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-06-2020 Đồng Nai 028-285,Sóc Trăng 504-330,Cần Thơ 705-879 Ăn Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-06-2020 Bạc Liêu 017-409,Bến Tre 391-200,Vũng Tàu 653-610 Ăn Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-06-2020 Cà Mau 150-459,Hồ Chí Minh 382-064,Đồng Tháp 148-830 Ăn Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-06-2020 Kiên Giang 816-165,Đà Lạt 194-488,Tiền Giang 471-797 Ăn Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-06-2020 Hồ Chí Minh 635-400,Bình Phước 341-044,Hậu Giang 282-455,Long An 702-868 Ăn Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An