NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ LÔ XIÊN 2 MIỀN NAM

Ngày Ló xiên 2 miền nam Kết quả
Hôm nay
...
04-08-2020 Bạc Liêu 62-50,Bến Tre 83-35,Vũng Tàu 35-02 Ăn Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-08-2020 Cà Mau 67-14,Hồ Chí Minh 18-55,Đồng Tháp 82-83 Ăn Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-08-2020 Kiên Giang 51-14,Đà Lạt 58-67,Tiền Giang 26-12 Ăn Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-08-2020 Hồ Chí Minh 86-00,Bình Phước 22-91,Hậu Giang 17-33,Long An 09-01 Ăn Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-07-2020 Bình Dương 62-61,Trà Vinh 17-76,Vĩnh Long 55-33 Ăn Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-07-2020 An Giang 63-74,Tây Ninh 60-57,Binh Thuận 18-85 Ăn An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-07-2020 Đồng Nai 08-10,Sóc Trăng 99-92,Cần Thơ 42-48 Ăn Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-07-2020 Bạc Liêu 09-01,Bến Tre 52-01,Vũng Tàu 62-58 Ăn Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-07-2020 Cà Mau 41-75,Hồ Chí Minh 35-61,Đồng Tháp 34-70 Ăn Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-07-2020 Kiên Giang 78-91,Đà Lạt 44-20,Tiền Giang 79-66 Ăn Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-07-2020 Hồ Chí Minh 80-47,Bình Phước 60-13,Hậu Giang 31-12,Long An 02-59 Ăn Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-07-2020 Bình Dương 89-83,Trà Vinh 07-77,Vĩnh Long 29-53 Ăn Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-07-2020 An Giang 02-05,Tây Ninh 29-09,Binh Thuận 86-42 Ăn An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-07-2020 Đồng Nai 67-47,Sóc Trăng 09-88,Cần Thơ 48-12 Ăn Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-07-2020 Bạc Liêu 59-88,Bến Tre 22-48,Vũng Tàu 06-49 Ăn Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-07-2020 Cà Mau 82-31,Hồ Chí Minh 73-66,Đồng Tháp 41-99 Ăn Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-07-2020 Kiên Giang 03-42,Đà Lạt 08-55,Tiền Giang 64-45 Ăn Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-07-2020 Hồ Chí Minh 24-50,Bình Phước 28-23,Hậu Giang 14-60,Long An 76-18 Ăn Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-07-2020 Bình Dương 63-33,Trà Vinh 88-04,Vĩnh Long 70-77 Ăn Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-07-2020 An Giang 39-67,Tây Ninh 95-17,Binh Thuận 03-29 Ăn An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-07-2020 Đồng Nai 81-66,Sóc Trăng 61-64,Cần Thơ 96-54 Ăn Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-07-2020 Bạc Liêu 79-45,Bến Tre 56-85,Vũng Tàu 30-55 Ăn Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-07-2020 Cà Mau 13-50,Hồ Chí Minh 52-44,Đồng Tháp 15-13 Ăn Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-07-2020 Kiên Giang 56-54,Đà Lạt 29-81,Tiền Giang 83-87 Ăn Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-07-2020 Hồ Chí Minh 92-13,Bình Phước 24-49,Hậu Giang 75-85,Long An 69-46 Ăn Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-07-2020 Bình Dương 90-40,Trà Vinh 04-75,Vĩnh Long 52-78 Ăn Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-07-2020 An Giang 38-83,Tây Ninh 94-31,Binh Thuận 93-79 Ăn An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-07-2020 Đồng Nai 21-13,Sóc Trăng 56-07,Cần Thơ 55-70 Ăn Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-07-2020 Bạc Liêu 13-00,Bến Tre 27-47,Vũng Tàu 36-65 Ăn Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-07-2020 Cà Mau 78-93,Hồ Chí Minh 86-97,Đồng Tháp 48-33 Ăn Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-07-2020 Kiên Giang 90-08,Đà Lạt 07-74,Tiền Giang 71-53 Ăn Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-07-2020 Hồ Chí Minh 66-12,Bình Phước 51-29,Hậu Giang 02-53,Long An 98-47 Ăn Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-07-2020 Bình Dương 26-59,Trà Vinh 59-63,Vĩnh Long 42-68 Ăn Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-07-2020 An Giang 06-40,Tây Ninh 73-80,Binh Thuận 35-68 Ăn An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-07-2020 Đồng Nai 02-62,Sóc Trăng 48-29,Cần Thơ 29-61 Ăn Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-06-2020 Bạc Liêu 95-83,Bến Tre 40-15,Vũng Tàu 36-31 Ăn Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-06-2020 Cà Mau 67-86,Hồ Chí Minh 42-48,Đồng Tháp 67-27 Ăn Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-06-2020 Kiên Giang 23-53,Đà Lạt 34-70,Tiền Giang 37-40 Ăn Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-06-2020 Hồ Chí Minh 04-09,Bình Phước 68-25,Hậu Giang 12-95,Long An 13-41 Ăn Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-06-2020 Bình Dương 74-15,Trà Vinh 01-76,Vĩnh Long 91-85 Ăn Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-06-2020 An Giang 51-55,Tây Ninh 76-20,Binh Thuận 28-09 Ăn An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-06-2020 Đồng Nai 41-71,Sóc Trăng 54-31,Cần Thơ 37-45 Ăn Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-06-2020 Bạc Liêu 05-73,Bến Tre 65-56,Vũng Tàu 44-34 Ăn Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-06-2020 Cà Mau 25-46,Hồ Chí Minh 16-82,Đồng Tháp 31-16 Ăn Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-06-2020 Kiên Giang 24-02,Đà Lạt 23-63,Tiền Giang 19-50 Ăn Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-06-2020 Hồ Chí Minh 14-63,Bình Phước 49-41,Hậu Giang 74-29,Long An 01-69 Ăn Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-06-2020 Bình Dương 84-25,Trà Vinh 86-81,Vĩnh Long 25-05 Ăn Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-06-2020 An Giang 54-60,Tây Ninh 40-00,Binh Thuận 79-47 Ăn An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-06-2020 Đồng Nai 31-77,Sóc Trăng 78-15,Cần Thơ 12-22 Ăn Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-06-2020 Bạc Liêu 48-78,Bến Tre 42-95,Vũng Tàu 54-81 Ăn Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-06-2020 Cà Mau 45-08,Hồ Chí Minh 43-01,Đồng Tháp 27-68 Ăn Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-06-2020 Kiên Giang 08-27,Đà Lạt 60-64,Tiền Giang 38-67 Ăn Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-06-2020 Hồ Chí Minh 35-31,Bình Phước 90-35,Hậu Giang 70-79,Long An 02-44 Ăn Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-06-2020 Bình Dương 57-59,Trà Vinh 35-18,Vĩnh Long 19-45 Ăn Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-06-2020 An Giang 72-61,Tây Ninh 02-73,Binh Thuận 03-68 Ăn An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-06-2020 Đồng Nai 52-26,Sóc Trăng 61-95,Cần Thơ 62-42 Ăn Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-06-2020 Bạc Liêu 78-68,Bến Tre 42-86,Vũng Tàu 23-19 Ăn Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-06-2020 Cà Mau 59-97,Hồ Chí Minh 86-37,Đồng Tháp 57-30 Ăn Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-06-2020 Kiên Giang 30-78,Đà Lạt 79-88,Tiền Giang 43-16 Ăn Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-06-2020 Hồ Chí Minh 74-18,Bình Phước 70-96,Hậu Giang 45-82,Long An 22-38 Ăn Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An