NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ MIỀN NĂM

Ngày Soi cầu bạch thủ lô miền nam Kết quả
Hôm nay
...
04-08-2020 Bạc Liêu 53,Bến Tre 15,Vũng Tàu 35 Ăn Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-08-2020 Cà Mau 08,Hồ Chí Minh 20,Đồng Tháp 61 Ăn Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-08-2020 Kiên Giang 74,Đà Lạt 28,Tiền Giang 24 Ăn Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-08-2020 Hồ Chí Minh 05,Bình Phước 78,Hậu Giang 77,Long An 01 Ăn Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-07-2020 Bình Dương 61,Trà Vinh 65,Vĩnh Long 89 Ăn Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-07-2020 An Giang 72,Tây Ninh 23,Binh Thuận 85 Ăn An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-07-2020 Đồng Nai 81,Sóc Trăng 79,Cần Thơ 12 Ăn Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-07-2020 Bạc Liêu 25,Bến Tre 10,Vũng Tàu 77 Ăn Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-07-2020 Cà Mau 21,Hồ Chí Minh 79,Đồng Tháp 09 Ăn Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-07-2020 Kiên Giang 02,Đà Lạt 48,Tiền Giang 88 Ăn Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-07-2020 Hồ Chí Minh 33,Bình Phước 35,Hậu Giang 14,Long An 91 Ăn Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-07-2020 Bình Dương 62,Trà Vinh 60,Vĩnh Long 57 Ăn Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-07-2020 An Giang 10,Tây Ninh 80,Binh Thuận 05 Ăn An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-07-2020 Đồng Nai 61,Sóc Trăng 39,Cần Thơ 12 Ăn Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-07-2020 Bạc Liêu 93,Bến Tre 62,Vũng Tàu 51 Ăn Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-07-2020 Cà Mau 26,Hồ Chí Minh 82,Đồng Tháp 05 Ăn Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-07-2020 Kiên Giang 06,Đà Lạt 71,Tiền Giang 60 Ăn Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-07-2020 Hồ Chí Minh 87,Bình Phước 07,Hậu Giang 95,Long An 76 Ăn Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-07-2020 Bình Dương 38,Trà Vinh 85,Vĩnh Long 58 Ăn Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-07-2020 An Giang 57,Tây Ninh 02,Binh Thuận 89 Ăn An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-07-2020 Đồng Nai 20,Sóc Trăng 73,Cần Thơ 61 Ăn Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-07-2020 Bạc Liêu 75,Bến Tre 55,Vũng Tàu 36 Ăn Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-07-2020 Cà Mau 72,Hồ Chí Minh 03,Đồng Tháp 49 Ăn Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-07-2020 Kiên Giang 66,Đà Lạt 09,Tiền Giang 46 Ăn Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-07-2020 Hồ Chí Minh 02,Bình Phước 80,Hậu Giang 88,Long An 49 Ăn Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-07-2020 Bình Dương 99,Trà Vinh 65,Vĩnh Long 78 Ăn Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-07-2020 An Giang 70,Tây Ninh 94,Binh Thuận 79 Ăn An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-07-2020 Đồng Nai 21,Sóc Trăng 50,Cần Thơ 44 Ăn Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-07-2020 Bạc Liêu 96,Bến Tre 32,Vũng Tàu 85 Ăn Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-07-2020 Cà Mau 42,Hồ Chí Minh 11,Đồng Tháp 69 Ăn Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-07-2020 Kiên Giang 70,Đà Lạt 97,Tiền Giang 15 Ăn Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-07-2020 Hồ Chí Minh 66,Bình Phước 82,Hậu Giang 80,Long An 35 Ăn Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-07-2020 Bình Dương 79,Trà Vinh 76,Vĩnh Long 18 Ăn Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-07-2020 An Giang 23,Tây Ninh 95,Binh Thuận 98 Ăn An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-07-2020 Đồng Nai 02,Sóc Trăng 79,Cần Thơ 29 Ăn Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-06-2020 Bạc Liêu 62,Bến Tre 67,Vũng Tàu 20 Ăn Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-06-2020 Cà Mau 41,Hồ Chí Minh 43,Đồng Tháp 39 Ăn Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-06-2020 Kiên Giang 73,Đà Lạt 81,Tiền Giang 16 Ăn Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-06-2020 Hồ Chí Minh 04,Bình Phước 81,Hậu Giang 58,Long An 93 Ăn Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-06-2020 Bình Dương 15,Trà Vinh 06,Vĩnh Long 00 Ăn Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-06-2020 An Giang 78,Tây Ninh 79,Binh Thuận 48 Ăn An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-06-2020 Đồng Nai 02,Sóc Trăng 54,Cần Thơ 49 Ăn Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-06-2020 Bạc Liêu 43,Bến Tre 56,Vũng Tàu 80 Ăn Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-06-2020 Cà Mau 84,Hồ Chí Minh 62,Đồng Tháp 63 Ăn Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-06-2020 Kiên Giang 70,Đà Lạt 31,Tiền Giang 66 Ăn Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-06-2020 Hồ Chí Minh 37,Bình Phước 75,Hậu Giang 14,Long An 38 Ăn Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-06-2020 Bình Dương 46,Trà Vinh 78,Vĩnh Long 00 Ăn Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-06-2020 An Giang 65,Tây Ninh 45,Binh Thuận 53 Ăn An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-06-2020 Đồng Nai 99,Sóc Trăng 03,Cần Thơ 29 Ăn Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-06-2020 Bạc Liêu 38,Bến Tre 55,Vũng Tàu 98 Ăn Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-06-2020 Cà Mau 37,Hồ Chí Minh 90,Đồng Tháp 66 Ăn Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-06-2020 Kiên Giang 22,Đà Lạt 54,Tiền Giang 80 Ăn Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-06-2020 Hồ Chí Minh 45,Bình Phước 45,Hậu Giang 58,Long An 26 Ăn Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-06-2020 Bình Dương 33,Trà Vinh 18,Vĩnh Long 56 Ăn Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-06-2020 An Giang 02,Tây Ninh 88,Binh Thuận 96 Ăn An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-06-2020 Đồng Nai 47,Sóc Trăng 30,Cần Thơ 70 Ăn Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-06-2020 Bạc Liêu 52,Bến Tre 52,Vũng Tàu 98 Ăn Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-06-2020 Cà Mau 55,Hồ Chí Minh 70,Đồng Tháp 68 Ăn Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-06-2020 Kiên Giang 79,Đà Lạt 67,Tiền Giang 93 Ăn Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-06-2020 Hồ Chí Minh 34,Bình Phước 90,Hậu Giang 58,Long An 75 Ăn Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An